Project Gallery

April 30, 2013

2013 GMA Excellence Awardees


2013 GMA EXCELLENCE AWARDEES, April 28, 2013, UP Film Institute, Cine Adarna

 

DEPARTAMENTO NG BRODKAST

Bb. Triciah S. Terada
 

DEPARTAMENTO NG SALIKSIK SA KOMUNIKASYON

Bb. Jestine Mari E. Sanchez
 

DEPARTAMENTO NG PERYODISMO/GMA SCHOLAR 2012-2013

Bb. Igal Jada P. San Andres
 

2012-2013 GMA SCHOLARS

DEPARTAMENTO NG PERYODISMO/GMA SCHOLAR 2012-2013

1. Bb. Igal Jada P. San Andres

2. Bb. Elisha Randee G. Vargas